ACT

De kerngedachte van ACT is dat het vechten tegen (onvermijdelijke) tegenslagen ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.
Met behulp van de 7 zuilen wordt er gewerkt aan psychologische flexibiliteit.
Durf te zijn wie je bent, met alles om je heen.

Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.

Defusie: Afstand nemen van je gedachten.

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).

Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.

Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.

Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.