EMDR verder toegelicht


Wat maakt dat een herinnering of ervaring traumatische effecten kunnen hebben, hangt af van vele factoren. Een traumatisch effect is niet hetzelfde als de classificering/diagnose PTSS. Daarom werkt Therapiepraktijk Labyrint niet met diagnoses, maar met het fenomeen opzich.
Het angstige, verlammende, machteloze gevoel dat een ervaring steeds opnieuw kan oproepen, maakt dat er steeds opnieuw weer een vorm van schade wordt aangericht. Zowel in gevoelens, gedachten als in gedragingen laat het zijn sporen achter en ontstaan er patronen die stagnerend werken.

Wat speelt in elk geval een rol?

Van de volgende factoren weten we dat ze bij trauma bij kinderen een rol spelen:
De aard van de gebeurtenis(sen)
Hoe het kind functioneerde vóór de gebeurtenis(sen)
Het temperament van het kind
De vaardigheden van het kind om met moeilijkheden om te gaan
De vaardigheden van ouders/gezinsleden om met moeilijkheden om te gaan
De reacties van de ouders / gezinsleden op de gebeurtenis(sen)
De reacties van het kind op de gebeurtenis en hoe de ouders daarmee omgaan
Mogelijke reacties in verschillende ontwikkelingsfasen

Er is dus geen direct verband tussen de aard van de gebeurtenis(sen) en te verwachten reacties van het kind daarop. Ook de leeftijd van het kind op het moment dat het de gebeurtenis(sen) meemaakt, is een factor van betekenis. Kinderen laten verschillende reactievormen zien op verschillende leeftijden. Zie hieronder voor een overzicht van mogelijke kenmerkende reacties in verschillende ontwikkelingsfasen.

Peuters en kleuters
cognitieve verwarring
angstig hechtgedrag
(separatie)angsten
regressief gedrag
posttraumatisch spel
agressief of destructief gedrag

Basisschoolleeftijd
verminderde schoolprestaties
afgenomen concentratie
agressieve of angstige fantasieën
onterechte schuldgevoelens
bezorgdheid over veiligheid
bezorgdheid om anderen

Pubers en adolescenten
problemen op school
schaamte voor gevoel van kwetsbaarheid
schaamte voor afhankelijkheid van ouders
radicale gedragsveranderingen
gevaarlijk gedrag
neiging om gebeurtenis in gedrag te herhalen
toename conflicten met ouders
alcohol- en/of drugsmisbruik
destructieve en agressieve fantasieën
angst om controle te verliezen over deze fantasieën
beperkt toekomstperspectief


Volwassenen laten eveneens een specifiek aantal symptomen zien, waarbij het mogelijk is dat bepaalde gedragingen die in de volwassendheid geuit worden, ook passend zijn bij een jongere leeftijdsfase. Wellicht heeft het trauma zijn oorsprong in deze eerdere fase.

Volwassenen
herbelevingen/flash-back's
nachtmerries
veel piekeren
vermijden van plaatsen, mensen
vermijden van eraan willen denken of over praten
overmatige alertheid
snel schrikken
prikkelgevoelig
gespannen/gestresst

verminderde energie
teruggetrokken/isolement

www.emr.nl/wat-is-emdr/

www.emdr.nl/kinderen-en-adolescenten/