Traumaverwerking

Traumaverwerking is een breed begrip. Het gaat niet om een specifieke techniek, maar om het verwerken, het 'ermee aan de slag gaan'.
Hiervoor kunnen verschillende technieken/methoden gebruikt worden. Naast de techniek die met de traumatische ervaring 'aan de slag gaat' wordt er ook gebruik gemaakt van technieken die werken op het geheel van de verwerking. Het Toelaten, Verdragen, Loslaten van gevoelens en gedragspatronen die ingezet zijn om te kunnen overleven. Ook deze vastgezette patronen mogen in beweging komen.


Enkele technieken die ingezet kunnen worden, zijn hieronder verder omschreven.  

EMDR

Therapiepraktijk Labyrint biedt EMDR behandeling al vanaf jonge leeftijd.

Voor kinderen onder de vier jaar, wanneer er sprake is van preverbaal/vroegkinderlijk trauma is EMDR in de vorm van Storytelling een goed werkzame methode, de hulp en inzet van ouders is hierbij noodzakelijk. Er kan hierbij ook gedacht worden aan geboortetrauma (en bevallingstrauma voor ouders).

Trauma is vaak een 'groot woord', maar alle vormen van impact kunnen gezien worden als een trauma. In hoeverre er sprake is van een Post Traumatische Stress Stoornis hangt af van de gevolgen van de impact. Of er problemen ontwikkelen en zo ja, welke, wanneer en hoe lang ze blijven bestaan hangt af van meerdere factoren. Voor meer informatie over deze factoren klik hier


IR

Imaginaire Rescripting

Deze therapievorm borduurt voort op oude exposure technieken. Door het herhaaldelijk blootstellen aan de 'oude angst' werd geloofd dat de lading van de angst vanzelf verminderd, enkel en alleen omdat een mens, een lijf, niet bang kan blijven zijn. Er treed gewenning op en de klachten namen af. Deze techniek wordt nog steeds ingezet, gelukkig met steeds meer creativiteit.
Bij IR, imaginaire rescripting = verbeeldelijke herschrijving, wordt er actiever deel genomen. Na het inbeelden van de beladen ervaring neemt zowel de therapeut als de client een rol bij het veranderen van het beeld, de gedachten en gevoelens. De beladen ervaring wordt op deze manier herschreven.


labyrint