Waar gaat het om

om HET IN BEWEGING KOMEN

Wanneer er sprake is van stagnatie, mogelijk in dermate dat er gesproken wordt van trauma, dan komen de natuurlijke behoeften in het geding.
Behoeften als veilig voelen, gezien worden voor wie je bent, je kunnen ontwikkelen. Er ontstaat een verstilling, een verstijfdheid, een stagnatie.

Door te vertrouwen op het zelfhelend vermogen van de mens is niet het volledig herstel het doel van de sessies, maar kan er met enkele sessies al iets in beweging gezet worden, waardoor het eigen proces weer ruimte krijgt om (zelf) verder te gaan.


Labyrint