Labyrint

Therapiepraktijk Labyrint is een initiatief van Eltje Schneider (1980), gz-psycholoog sinds 2012 en gespecialiseerd in Kind&Jeugd, Traumabehandeling (EMDR) en Focusing.

De meest belangrijke drijfveer voor het opzetten en vormgeven van deze praktijk is het loskomen van wat moet en volgen van wat nodig is.

Het oplossen van wat er mis gaat is niet per definitie dat wat nodig is. Met de mooie term 'living forward' wordt bedoeld dat elke stap die je zet je helpt tot verandering. De meeste 'problemen' in ons leven ontstaan door het gevoel vast te zitten, het gevoel niet verder te komen, het gevoel gevangen te zijn.

Het in beweging komen lost uiteindelijk het 'probleem' op.

De naam Labyrint is gekozen doordat een Labyrint een slinger aan omwegen omvat, maar geen doodlopende wegen heeft. Je kunt niet verdwalen, maar je moet het pad blijven volgen. Het loopt niet rechtstreeks tot de kern, maar wie volhoudt, zal altijd de kern bereiken.

 

 

 

Gz-psycholoog BIG (geregistreerd psycholoog NIP / gezondheidszorg)

AGB zorgverlener: 94013626

AGB praktijk: 94063810

BIG nummer: 59916358225

KvK nummer: 70963355

Kwaliteitsstatuut is aanwezig en op te vragen

Lid van de Beroepsvereniging NIP

Aangesloten bij klachten&geschillencommissie Klachtenportaal Zorg