Zorgprestatie model

Het zorgprestatiemodel is een nieuw declaratiemodel waardoor de schotten tussen de verschillende zorgtypen en declaratielijnen wat meer komen te vervallen. De BasisGGZ en SpecialistischeGGZ en de ForensischeZorg worden nu inzichtelijk gemaakt in het ZORGPRESTATIEMODEL.

Middels een screening vooraf wordt vastgesteld welke ZORGVRAAGTYPE van toepassing is en op basis daarvan wordt een indicatie gegeven van de behandelduur en behandelfequentie. Hierdoor is er ook meer ruimte gekomen om in de Basis GGZ behandelingen vorm te geven die een meer intens of langer durig karakter hebben.

Deze verandering betekent voor de client dat ze meer inzicht krijgen in wie er op welke dag en hoe lang zorg geboden heeft. Ook is nu beter te zien hoeveel de zorgkosten zijn. De indirecte tijd komt te vervallen en is nu doorberekend in de directe tijd. Er wordt per sessie een factuur opgemaakt en dit geeft een eerlijk overzicht.

Bij Labyrint, als NIET-GECONTRACTEERDE zorgverlener, houdt dit in dat de client na afloop van een sessie (of in andere frequentie afgesproken) een nota ontvangt voor de verkregen zorg. Deze wordt eerst aan Labyrint betaald en daarna zelf ingediend bij de zorgverzekeraar. Deze vergoed al nagelang de polisvoorwaarden een deel of het gehele bedrag.
Het afsluiten van een RESTITUTIEPOLIS is nu meer dan ooit zeer interessant. De kosten zijn nu per sessie en kunnen per maand dus hoger zijn dan een eerder geindiceerd maandbedrag. Op de site van contractvrijepsycholoog.nl staat een overzicht van de zorgverzekeraars met hun vergoedingen voor 2022.