Kosten en Vergoeding

IN VERBAND MET DE BESCHERMENDE MAATREGELINGEN OMTRENT HET CORONAVIRUS
houdt ook Therapiepraktijk Labyrint zich aan de richtlijnen van het RIVM.
Intakegesprekken en sessies worden in overleg face to face met voldoende afstand, of via beeldbellen uitgevoerd.


Therapiepraktijk Labyrint heeft ervoor gekozen géén contracten af te sluiten met zorgverzekeraars.
Dit betekent ook dat ik niet beperkt word door gemeentelijke grenzen, dat iedereen zonder verwijsbrief terecht kan en dat er geen diagnose gesteld hóeft te worden.

Vanuit de overtuiging dat alle tijd en aandacht naar het proces van de beweging moet gaan, is er besloten om geen tijd en aandacht te verliezen aan restricties en regelstellende afstemming. Hierdoor kan de privacy beter gewaarborgd blijven en er meer gepaste zorg geboden worden. Als gz-psycholoog blijf ik mij natuurlijk houden aan de kwaliteitseisen zoals deze in mijn beroepsgroep en beroepsvereniging gebruikelijk zijn.

www.contractvrijepsycholoog.nlTarief bij zelfbetalen

Tarieven 2022

Kennismakingsgesprek Live of Beeldbellen | 30min

25,-

Intake gesprek live of Beeldbellen | 60min*

110,-

Behandelsessie live of Beeldbellen | 50min*

95,-

Yoga Nidra sessie | 30min jonge kind (indicatie - tot 8 jaar)

serie van 8x

50,-

350,-

Yoga Nidra sessie | 45min (indicatie - va 8jaar)

Serie van 8x

75,-

525,-

*Dit zijn de daadwerkelijke contactminuten.
Een intakegesprek is opbouwd uit 60 minuten directe tijd en 30min indirecte tijd
Een livesessie is opgebouwd uit 50 minuten directe tijd en 10min indirecte tijd


Afzegging dient te gebeuren (meer dan) 24 uur van te voren. Bij geen of een te late afzegging wordt 50% in rekening gebracht.

No-Show tarief 2022 | 70,- euro


Vergoeding

Voor kinderen en jongeren onder de 18jaar is een vergoeding vanuit het aanvullende pakket sinds 2015 niet meer mogelijk. De behandelingen worden bekostigd door de gemeente. Vanaf 2022 is Therapiepraktijk Labyrint aangesloten bij de Cooperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ en is er een contract met Regio Rijk van Nijmegen. Dit betekent dat een vergoeding mogelijk is.

Vraag naar de mogelijkheden.


Voor de behandeling van (jong)volwassenen in de BGGZ is het via eigen declaratie mogelijk de behandeling deels of geheel vergoed te krijgen.

Het gaat om een restitutie van het maximale nza-tarief, binnen het marktconforme tarief. Ga goed na bij de zorgverzekeraar hoe dit geregeld is. Er zijn verschillende percentages, verschillende bedragen en verschillende polissen, die allen invloed hebben op het uitgekeerde bedrag.
Zo biedt bijvoorbeeld een Naturapolis een gedeeltelijke vergoeding en een Restitutiepolis biedt 100% vergoeding.
Zie HIER voor een voorlopig overzicht van de vergoedingen per polis. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden, het is belangrijk dit bij de eigen zorgverzekeraar na te gaan.

Voor een declarabel behandeltraject is het wel noodzakelijk dat er een verwijsbrief overhandigd wordt en dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-5 classificatie van een psychische stoornis.

Door de invoering van het ZORGPRESTATIEMODEL per 1 januari 2022 wordt er na elke sessie inzichtelijke gemaakt er welke zorg voor hoelang geboden is. Er wordt dus ook per sessie gefactureerd. Therapiepraktijk Labyrint is een NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDER en dit houdt ook in dat je de factuur van de sessie zelf krijgt, deze aan Labyrint voldoet, en zelf declareert bij de zorgverzekeraar.


Professionele consultatie | uurtarief | 97,- euro

Supervisie | 75 minuten | 110,- / 125,- euro
Labyrint Lars Howlett